Hạ tầng

DỤNG CỤ ĐO

 Dùng để đo kích thước sản phảm (độ sâu, đường kính ngoài, độ dài , độ ngắn, ...

Các bài viết khác